Salut


Diagnosi

La salut de la ciutadania és un dels actius més importants de la societat del benestar. Des de Junts per Mataró ho valorem com un eix fonamental en el creixement de la nostra societat i no ho limitem als aspectes assistencials sinó que implica molts dels aspectes biològics, psicològics i socials de la persona. 

Les millores assolides en la salut de les persones ens ha portat a una més llarga expectativa de vida, vivim més anys, i els hem i podem viure en la millor condició possible. El desequilibri de naixements respecte decessos ens fan augmentar la edat mitja i, per tant, les necessitats.

D’altre banda, els avenços tecnològics i la recerca en medicina i biologia ens han portat a millorar les condicions de vida i també a vèncer algunes de les afectacions que eren letals. Això ha fet que apareguin condicions de fragilitat i cronicitat que motiven necessitats creixents d’atenció social i sanitària que fa necessari un abordatge integral d’atenció.

Situem a la persona al centre del nostre interés, fent de la prevenció i la promoció de la salut com a eixos de l’acció política municipal. L’envelliment, la fragilitat, la cronicitat són conceptes que fan que haguem de tenir molt en compte a l’hora de planificar els serveis sanitaris i socials per tal d’assolir més anys amb qualitat de vida i endegar serveis que ho facin possible. 

La Salut es veu afectada per la majoria d’aspectes recollits en la política que podem fer des de l’Ajuntament. Les condicions mediambientals, l’habitatge, l’educació, el treball la mobilitat i la vida social i els serveis que pot oferir el municipi poden millorar la nostra salut.


Visió

Situem la persona en el centre del nostre concepte de vida en salut. L’entenem en els aspectes “bio/psico/socials”, és a dir, lligada en la complexitat de la condició de la persona.

També hem d’assegurar l’accés universal als serveis sanitaris i socials fent del municipi i de l’Ajuntament de Mataró aquella institució propera que ha de vetllar per oferir els recursos que facilitin l’empoderament de la persona i que prengui consciència del que pot fer per assolir una vida saludable. 


 Propostes

• Revisarem el Pla de Salut per integrar els serveis de salut i serveis socials i promoure la salut pública i les accions de promoció i prevenció de la salut en base a les necessitats i recursos existents i tenint en compte tota mena de polítiques (laborals, ambientals, industrials, etc.).

• Promoure una major coordinació de l’atenció sanitària cercant els recursos necessaris per superar deficiències històriques de finançament i inversions  en serveis hospitalaris i residencials (Consorci Sanitari del Maresme; Atenció Primària de l’ICS, atenció domiciliaria municipal, Serveis de la Fundació Hospital de Sant Jaume i Sta. Magdalena, etc.), a més d’incorporar les noves tecnologies en la coordinació i treball assistencial.

• Intensificarem els controls sanitaris per tal de millorar la qualitat del medi ambient, la salubritat pública, la higiene dels aliments, condicions dels parcs i espais públics i la cura del animals de companyia.

• Millorarem els serveis d’atenció a la fragilitat i cronicitat amb l’objectiu d’assegurar els serveis d’atenció domiciliària tan socials com sanitari introduint la necessària coordinació de les dues xarxes. Hem d’atacar els problemes de mobilitat lligats a l’edat i a la cronicitat millorant les condicions de l’habitatge. Farem front a la soledat mitjançant programes d’acció del voluntariat per evitar la marginació i aïllament.

• Apostarem per majors accions en favor de la integració social mitjançant el treball en higiene alimentària, necessitats per l’exclusió social, marginació, pobresa severa i energètica, atenció a la dona i integració escolar evitant nuclis de marginació.

• Treballarem conjuntament amb els centres educatius per fomentar la salut escolar, prestant especial atenció als programes de prevenció per atacar el sedentarisme, l’obesitat, les dependències a l’alcohol, al joc, promoure estils de vida saludables afavorint l’esport i els moviments socials. La utilització de les noves tecnologies per millorar el contacte i evitar l’aïllament. Incorporar programes de salut sexual i reproductiva. Atacar els problemes de bulling i assetjament i la violència. 

• Promoure un operador sanitari privat.Acordar amb un asocietat privada la instal-lació d’un operador privat com existeix en altres ciutats, per complementar l’oferta sanitària existent pública