Igualtat i dona

Cal treballar la igualtat efectiva entre dones i homes de mode transversal a totes les disciplines de govern de la ciutat, per això s’inclouen propostes relatives a la igualtat de gènere a tots els aspectes del programa i no es tracta com un punt separat. Només a partir de la conscienciació de la necessitat de la integració d’aquesta matèria directament a totes les temàtiques aconseguirem fer de Mataró una ciutat feminista. 

Per tot això, les nostres propostes són: 

• Inclusió de la matèria d’igualtat de gènere a totes les àrees municipals.

• Creació d’una guia de llenguatge no sexista municipal, de mode que es fomenti la utilització del gènere neutre, i quan no sigui possible, es garanteixi a tots els escrits la dualitat de gènere.

• Creació d’una campanya específica de conscienciació als diferents àmbits de la ciutat.

• Campanya conscienciació sexisme en les seves diverses formes i agressions sexuals.

• Establiment d’una campanya específica de socialització secundària al oci nocturn per a la prevenció de totes les formes d’assetjament sexual i cosificació de la dona.

• Establiment de punts liles d’informació i auxili a les zones d’oci nocturn.

• Compliment efectiu i prioritari del Pla Local d’Igualtat de gènere.