Esports

Diagnosi:

L’esport és una eina que aporta innombrables beneficis per a la salut dels ciutadans i ciutadanes (millora de la qualitat física, prevenció i cura de malalties, etc...).

Mataró és una ciutat esportivament molt rica amb un nombre important de clubs i usuaris que abracen diferents esports i disciplines. Podem dir doncs que a la nostra ciutat gaudim de l'esport com una tradició local consolidada que ens dona força i vitalitat.

Tot això no s'entendria sense reconèixer el paper fonamental que, històricament, hi han tingut els clubs i les escoles. Uns clubs i unes escoles que no només possibiliten i faciliten la pràctica esportiva a un important nombre de ciutadans i ciutadanes, sinó que també duen a terme una important funció de formació, integració i cohesió social. Uns ítems bàsics en un ciutat de més de 120.000 habitants.

Cal dir que l'esport local passa des de l'esport de lleure, esport escolar, esport amateur i, finalment, l'esport professional.

En nombre d'instal·lacions la ciutat gaudeix d'un bon ventall de centres esportius. Camps de futbol, poliesportius, pista d'atletisme, velòdrom, platges, piscina municipal etc.. Tanmateix, cal destacar que moltes d'aquestes instal·lacions cal fer-hi un millor manteniment, posar-les al dia i, fins i tot, plantejar-ne de noves per tal de substituir instal·lacions ja totalment obsoletes i que mai estaran al dia malgrat les moltes tasques de manteniment que se'ls hi pugui fer.


Visió:

L’esport mataroní és un èxit de la societat civil, raó per la qual des de l’Ajuntament l’haurem d’acompanyar i ajudar en aquesta tasca com ho hem fet sempre que hem tingut responsabilitat de govern. Volem que els clubs de la nostra ciutat plantegin projectes ambiciosos, que tocant de peus a terra, no es posin límits i barreres. Per tal de fomentar aquesta ambició des de l'Ajuntament cal que els donem les eines necessàries per portar-los a terme. Instal·lacions al dia i fins i tot noves, suport econòmic i ajuda en la cerca d'esponsoritzacions. Cal incloure l'esport local dins de la promoció de ciutat. És un eix important, doncs tractem-lo com a tal. Si aconseguim tenir uns clubs forts, aquests ens ajudaran en la pròpia promoció de la ciutat i tanmateix, com destaca el Consell Europeu, ens ajudarà en la reactivació econòmica local.

Mataró ha d'exercir de capital de l'esport a la comarca i per aquesta raó hem d'aspirar a tenir les millors instal·lacions esportives del Maresme. Adaptades als nous temps i completament accessibles per a qualsevol persona.

Cal fomentar l'esport adaptat com a eina d'inclusió de persones amb discapacitat de qualsevol tipus. Caldrà doncs donar suport al club FEM, a les escoles d'educació especial així com a la Fundació Maresme i instar als clubs de la ciutat a treballar amb aquestes entitats. Esport per a tothom i inclusiu.

Finalment, sense deixar cap esport de banda, ens cal un segell esportiu propi que ens faci referents a nivell de país i no només de comarca. Per aquesta raó apostarem per continuar el projecte engegat a l'anterior legislatura i que proposa convertir Mataró en capital dels esports de platja i aquàtics.


Propostes:

1. Salut:

 • Continuar fomentant l'esport com a element de salut.

 • Crear nous circuits esportius a l'aire lliure adaptats a tots els públics i mantenir els ja existents.

 • Desenvolupar rutes de muntanya i senyalització de rutes de BTT, crear xarxa de senders i corriols de Mataró.

2. Cohesió social i d'educació en valors:

 • Potenciar i ampliar l'obertura dels patís de les escoles publiques per fer pràctica esportiva dirigida per monitoratge especialitzat amb integració social i esport. (Patis Oberts).

 • Continuar fomentant la promoció de l’esport com element de lleure actiu i educatiu amb el màxim suport a l’esport de base i l’esport escolar.

3. Instal·lacions:

 • Creació d'una nova piscina municipal amb mides olímpiques que permeti competicions nacionals i internacionals de nivell, a l’hora que exerceixi de piscina municipal.

 • Dotar Mataró d’un camp de futbol, amb marquesina, per poder fer competicions rellevants.

 • Restaurar la pista i posar al dia el velòdrom municipal per tal de poder-hi entrenar i competir amb normalitat i seguretat.

 • Impulsar el complex esportiu del nou Palau d’Esports.

 • Impulsar a Cirera el segon camp d'hoquei herba.

 • Creació de la pista poliesportiva coberta de Cerdanyola.

 • Continuar amb la política d’inversió i manteniment de les instal·lacions.

 • Cobriment de la pista poliesportiva municipal de Cirera.

 • Compromís amb el bon manteniment de totes les instal·lacions.

4. Suport econòmic als clubs:

 • Crear la figura del recaptador d'espònsors destinat a ajudar als clubs a obtenir suport econòmic d'empreses locals o de fora de la ciutat.

 • Instal·lar tanques publicitàries a la ciutat on el guany obtingut en cada una d'elles vagi destinat a les entitats esportives locals.

5. Promoció de ciutat:

 • Millorar les xarxes socials de l'ajuntament de Mataró dedicades a l'esport.

 • Anunciar l'activitat esportiva del cap de setmana a les pantalles digitals ubicades a les entrades de la ciutat.

 • Portar a la ciutat esdeveniments esportius de primer nivell i col·laborar amb els clubs per tal que en puguin organitzar de pròpis.

 • Esportnomia. Potenciació de la indústria al voltant de l'esport.

 • Fer de la Mitja Marató un referent de la ciutat.

6. Esport adaptat:

 • Treballar a nivell local i comarcal per tal que Mataró sigui seu dels Jocs Special Olímpics.

 • Treballar amb el club FEM, les escoles d'educació especial així com amb la Fundació Maresme per tal de garantir que l'esport arribi a tothom i instar als clubs de la ciutat a treballar amb aquestes entitats per treballar la inclusió en el mon de l'esport.

7. Esport escolar:

 • Seguir treballant en el desenvolupament de l'esport escolat per tal d'assegurar que el major nombre de nens, nenes i joves de la ciutat practiquin esport.

 • Potenciar i millorar el sistema de competició dels jocs escolars.

8. Mataró capital dels esports de platja i aquàtics.

 • Potenciar la natació i els esports nàutics per a tothom.

 • Creació de la pista permanent de vòlei platja

 • Creació d’un Canal d'aigües obertes

 • Potenciar la creació d'una Base Nàutica al Port que sigui la seu de les entitats i clubs esportius amb activitats relacionades amb el mar.

 • Aconseguir portar a la ciutat esdeveniments esportius de platja i aquàtics de primer nivell.

9. Unitat:

 • Crear una xarxa de relació i col·laboració entre els clubs i entitats locals.

 • Reactivar la comissió de clubs de futbol per tal d'aconseguir una millor coordinació i relació entre les entitats futbolístiques que permeti crear a la ciutat un projecte unitari d'aquest esport a la ciutat, al mateix temps que respecti l'existència i independència de cada club.