DIA 3. TRASLLADAREM L’ESTACIÓ DE TREN AL PARC CENTRAL PER ALLIBERAR EL FRONT MARÍTIM DEL MARESME I ARRIBAR A TOTS ELS BARRIS

upload.jpg

El dilluns 13 de maig el candidat a l’alcaldia, Alfons Canela, ha anunciat davant de Rodalies RENFE la proposta de traslladar la línia R1 cap a l’interior perquè des de Junts per Mataró “apostem per una mobilitat eficaç i eficient. Volem que la nostra ciutat estigui ben connectada amb tota la comarca i amb la ciutat de Barcelona”, ha exposat el candidat.

Aquest canvi de l’entramat ferroviari passaria del front marítim a anar paral·lela  a l’autopista C-32, tal i com estableix el Pla Territorial de Mobilitat de Barcelona, i construint una nova estació al Parc Central i una altra al barri de Cerdanyola, de manera que la mobilitat ten tren sigui accessible per a tots els barris de la ciutat, obrint així també la porta als trens exprés de Mataró a Barcelona.

Per finançar aquest projecte s’utilitzaran les inversions d’ADIF. Amb això aconseguirem que els mataronins i mataronines no hagin d’assumir el cost de les taxes de congestió que establirà l’Ajuntament de Barcelona i que aquests diners repercuteixin en positiu directament sobre els ciutadans de Mataró.

Junts Per Mataró