Cultura i Patrimoni

Diagnosi:

L’oferta cultural de Mataró, tot i ser àmplia i variada, no arriba ni atrau a la majoria de la ciutadania. Els principals museus municipals no reben pràcticament visites i no hi ha cap vincle sòlid amb les escoles ni una xarxa entre el món cultural local i els centres d’ensenyament i formació professional. A més, hi ha un clar desaprofitament dels espais actuals en matèria d’arts plàstiques i patrimoni artístic, els quals tenen molt de potencial però persisteix la falta de dinamització per fer-hi confluir diferents actors del món associatiu i cultural local.

Si analitzem on es troben els principals espai i activitats culturals, observem que existeix una hiperconcentració al Centre, oblidant els barris, i sense implicar a les entitats veïnals, socials i privades.

Cal reflexionar també sobre quina és la gestió pressupostària que es fa de Cultura. Es destina molt a molt poc. És necessari, doncs, diversificar i apostar per a projectes que poden no ser tan grans però si més enriquidors per a la ciutat, qualitat per davant de la quantitat, i promocionant tot els esdeveniments culturals tan dins com fora de Mataró.


Visió:

Des de Junts per Mataró considerem la cultura i el patrimoni cultural de la nostra ciutat com un dels béns preuats més desaprofitats de tot Mataró, tenim el patrimoni pero no ens el creiem. El seu potencial és immens i es troba present en tots els àmbits de la nostra societat. Amb la voluntat de posar-ho en vàlua i adaptar-lo als nous temps, cal adequar la cultura a les necessitats de Mataró i fer-ne escola, fomentar la cultura i impulsar-la en tots els àmbits del teixit social i associatiu mataroní, aprofitant els espais ja disponibles fent-los realment últim pel màxim de gent possible i adequant-lo al projectes que s’hi portin a terme. Les administracions han de generar les condicions que facin possible un sistema cultural popular i alhora de qualitat, construït amb i per tothom, els artistes, autors, traductors, editors, lectors, llibreters, músics i tota la resta de creadors i també els gestors públics i privats.

Aquests espais s’han de dinamitzar, atorgar-los múltiples funcions; cal replantejar l’oferta i la publicitat d’aquesta i centrar-lo molt en els més joves a través del treball escolar. Per altra banda, per a que aquest projecte prosperi, és necessari un diàleg intern amb totes les entitats culturals de la ciutat i les entitats veïnals, vincular les regidories de cultura i promoció econòmica i recolzar els artistes locals, tan els professionals com els més amateurs. Per tot això, les nostres propostes són les següents.


Propostes:

 • Replantejament dels espais i equipament culturals de la ciutat

  Definirem i especificarem l’ús real dels espais, d’acord amb l’oferta cultural existent (i la que s’impulsarà) i els grups i entitats culturals que els poden utilitzar. S’han de fer accessibles a la població i dinamitzar-los, donant suport a totes les entitats que fomenten la cultura i portar-la a tots els barris de la ciutat. En definitiva, explotar el potencial que tots aquests espais tenen d’acord amb les necessitats i opcions de la ciutat, sempre recolzant el teixit social local: oferir als artistes i entitats consolidats/des de la ciutat un espai on treballar i exposar. Tota aquesta oferta s’encabirà en els diversos espais ja existents:

o   Can Palauet

o   Cal l’Arenas

o   Can Serra – Museu de Mataró

o   Can Marfà – Museu del Gènere de Punt

o   Can Gassol

o   Teatre Monumental

o   Antiga Unió de Cooperadors

o   La Presó

o   El Patí de la Presó

 • Replantejament de Les Santes

  No és concebible una despesa de més de mig milió d’euros (€) per la festa major amb activitats que es solapen. S’ha de racionalitzar en què destinem els recursos econòmics per celebrar aquesta festivitat i adequar-ho a una oferta d’activitats diferent, amb preus populars per a determinades activitats, programació coordinada i implicant-hi a tots els actors i entitats, tan culturals com socials.

  Més concretament, considerem que la Nit Boja ha de deixar de ser un macrobotellón sense control. Les Santes no són això i no és el que volem promoure a l’exterior, a més de la discriminació en les que es troben moltes capes socials de Mataró (famílies, gent gran) que no poden gaudir d’aquesta part de la festa perquè és ocupada i tergiversada per l’alcohol.

 • Promocionarem l’organització de festivals que donin a conèixer la ciutat

  Sigui per iniciativa pròpia de l’Ajuntament amb col·laboració d’entitats i privats, ja sigui cinema, teatre, música, poesia. Cal poder organitzar des d’un festival de jazz amb l’Escola de Música, un concurs de teatre amb l’Aula de Teatre on es proposi una temàtica anual fins a iniciatives privades de tot tipus i festivals musicals de categoria com fou als anys vuitanta l’Arts/Pista que reunia artistes de primer nivell, aquests en coordinació amb els gremis de comerciants i botiguers de la ciutat, començant per la Unió de Botiguers de Mataró (UBM). Cal estar obert a ajudar i recolzar a tot aquell que tingui iniciativa i empenta d’organitzar una oferta d’oci cultural i dinàmica que ajudi a reactivar la nostra ciutat.

  Fins i tot, una forma de promoció del comerç, la gastronomia i la cultura de Mataró seria peatonalitzant algunes zona de la ciutat a partir d’una franja horària concreta, entre setmana, permetent la instal·lació de terrasses i escenaris al algunes zones dels carrers. Prova pilot Plaça de Cuba. Així, doncs, estudiarem aquesta iniciativa per fer-la possible amb el màxim consens socials i comercial.

 • Crearem la Xarxa Cultura-Escola

  Establir sinergies i cooperació entre la regidoria de cultura i els centres educatiu municipals per portar la Cultura a totes les escoles de la ciutat i vincular els centres educatius amb els principals espais culturals mataronins perquè puguin conèixer què és l’art i gaudir d’activitats ludicoculturals. Per assolir això i constituir la xarxa cultura-escola, establirem una col·laboració ajuntament-centres per organitzar xerrades i classes magistrals, tan al centre com als diferents espais de la ciutat, amb la intenció d’apropar la cultura i l’art tant a nens com a joves. L’objectiu final és, doncs, formar a una ciutadania crítica i autònoma amb valors cívics que esdevinguin el fonament d’una societat mataronina culturalment activa.

 • Potenciarem el projecte Façanes amb encant

  Cal acabar amb la imatge trista i grisa que molts ciutadans tenen de Mataró. La idea de façanes amb encant és fer arribar la cultura a la política de façanes pintant aquelles façanes del centre i casc antic, comptant amb artistes locals, i rememorant alguns edificis emblemàtics, com és el cartell de l’ALIANZA MATARONENSE a la cantonades Riera/SantaAnna/Muralla de Sant Llorenç. Aquest projecte es durà a terme amb Promoció Econòmica, Urbanisme, Comerç i botiguers.

 •  Crearem la Taula de la Cultura

  Posarem en funcionament la Taula de la Cultura, essent un espai de cooperació, intercanvi i promoció artística i cultural, liderada per una persona del Patronat municipal, encarregada d’escoltar tan entitats com particulars, artistes locals i d’altres vinculats a temes culturals, amb la intenció d’ajudar-los en la promoció i divulgació de la seva activitat, tan a nivell català com de fora Catalunya.

 • Impulsarem l’Aula de Teatre com espai de professionalització artística i start-up municipal

  La contribució educativa i pedagògica que es fa des d’aquest espai és innegable. No obstant, per part de l’Ajuntament falta un recolzament per donar sortida a aquells que s’hi formen i que es puguin professionalitzar en el món laboral.

  Per aquest motiu, promourem i vincularem l’Aula de Teatre perquè estigui a disposició de companyies professionals amb la finalitat d’aprofitar-la com a ens educatiu en cultura, popularitzar-la i apropar-la a la gent, així com donar impulsar als joves talents que s’hi formin. A més, farem de l’Aula de Teatre una start-up perquè Mataró disposi d’una companyia de teatre pròpia, des de la municipalitat.

 •  Posarem a disposició de la ciutadania jove espais d’assaig i creativitat

  Adaptarem un equipament municipal per crear una espai d’assaig i creació per a que es desenvolupi la seva creativitat i perquè els joves que es vulguin professionalitzar en música, pintura, escultura, cinema i teatre puguin fer-ho, fent que les condicions econòmiques siguin el més assequible.

 •  Farem de l’any 2020 la celebració anual del centenari Arenas

  Impulsarem que l’any 2020 es realitzi una programació cultural especial en motiu del centenari de Jordi Arenas i Clavell, dibuixant, pintor i escultor mataroní del realisme que va llegar el seu fons a la ciutat de Mataró.

 •  Crearem un Auditori–Conservatori Municipal (amb l’Escola de Música)

  Mataró necessita un auditori perquè és l’eina bàsica per poder dur a terme teatre, música i dansa de forma adequada, en un format més petit que el Teatre Monumental, essent alhora un centre formatiu ampliant les possibilitats de l’actual Escola Municipal de Música i disposant d’una biblioteca pública en el si d’aquest espai. Un projecte d’aquestes característiques permetrà a Mataró acollir també esdeveniments culturals d’alt nivell, com és ser la seu del futur Ballet Nacional de Catalunya. No obstant, aquest ha de ser un projecte obert a tota la ciutadania i, en especial, a tots aquells que realitzen aquest tipus d’activitats a la ciutats. Entre tots construir un espai per tothom.

 • Establir el Museu d’Art Contemporani de Catalunya a Mataró

  La gran majoria de l’art contemporani català es troba ubicat a Barcelona. No obstant, altres viles i ciutats també disposen d’un gran ventall de possibilitats artístiques i culturals en aquesta matèria. Per aquest motiu, es proposa descentralitzar l’art contemporani de la capital i construir una punta de llança de l’art que sigui projector de la ciutat arreu, tan dins com fora de Mataró, així com donant sortida a una gran quantitat d’art actualment emmagatzemat que es troba a la nostra ciutat, des de l’Arxiu Miralles, de caire municipal, fins al fons Bassat o d’artistes mataronins com Pere Coll, Manel Cusachs, Santi Estrany..., de caire privat. En definitiva, potenciar la capitalitat de Mataró, acollint l’art contemporani nacional i potenciant, també, el que resideix al nostre municipi.

 •  Optarem a acollir el Ballet Nacional de Catalunya a Mataró

  El Ballet de Catalunya és un projecte molt ambiciós que pot consolidar-se com a Ballet Nacional al nostre país. Actualment no disposen d’una seu fixe on poder consolidar-se. Mataró ha de ser ciutat pionera i obrir les portes a fomentar i potenciar aquest àmbit cultural, ajudant-los a créixer i a consolidar-se arreu. Tot això, també, treballant i creant sinergies amb les actuals escoles de dansa establertes ja a la nostra ciutat. Per fer-ho possible ens cal un espai adequat, i és aquest el mencionat Auditori-conservatori municipal.

 •  Fomentarem la col·laboració amb l’Hospital de Mataró

  Per una banda, incentivar que els artistes locals pintin les zones infantils i oncològiques per a ambientar els espais i millorar l’estada medica dels infants. Per altra banda, fomentar la realització d’exposicions dins l’hospital per fer-lo un espai cultural més i canviar la imatge que es té d’un centre hospitalari. També, organitzar exposicions i festivals per recollir fons benèfics per a projectes sanitaris municipals.

 • Treballarem la col·laboració amb altres municipis i entitats

  Per tal de crear sinergies i fer vincles de germanor i cooperació mitjançant estades i compartir espais i experiències, així com exportar el talent culturals local i importar el d’altres indrets, des de municipis del maresme com d’altres territoris i estrangers.

 • Impulsarem un Gremi de Llibreters Local

  L’objectiu és incentivar el treball conjunt en el foment i promoció de la lectura així com l’organització d’esdeveniments literaris, una branca de la cultura sovint oblidada i que actualment es treballa, principalment, des d’iniciatives privades.